Địa chỉ: 81 Đại Từ ,Đại Kim ,Hoàng Mai ,Hà Nội | Điện thoại :04-6672-0794/0972-336-136 /0936-145-882
Địa chỉ 2: số 49 ,Xuân Đỉnh ,Từ Liêm(giáp Quận Tây Hồ) ,Hà Nội Điện Thoại : 04-3540-2610